Skolning

Vi är på skolning

En del av vår personal är på skolning 27.5., 31.5., 8.6. och 9.6. På grund av detta har vi mindre bemanning dessa dagar.