Tjänster

Fastighetsservicens tjänster

Vi erbjuder våra kunder fastighetsskötsel och -service med gediget kunnande. Förutom vanlig fastighetsskötsel har vi sakkunskap inom VVS- och elbranschen samt erbjuder teknisk disponentverksamhet. Vi utför också fuktkartläggningar och asbestundersökningar.

Vår kundtjänst betjänar både boende och användare genom att ta emot felanmälningar och förmedla dem vidare för åtgärder.

I brådskande ärenden betjänar vår telefonjour
0440 555 892.

Skicka oss ett meddelande