Felanmälan

Meddela oss

Med denna blankett kan du göra en felanmälan till Lovisa Fastighetsservice Ab. Vårt servicebolag granskar uppkomna fel eller skador och reparerar de mest brådskande fallen till först. Vid behov tar vi kontakt med dig.

OBS! I akuta fall ring servicebolagets journummer
tel. 0440 555 892

Gör en felanmälan