Öppethållningstider under Midsommaren

Öppethållningstider under Midsommaren

På torsdag 24.6.2021 åker vi hem för att fira midsommar kl. 14.00. På fredagen 25.6.2021 har vi stängt. I brådskande ärenden kan fastighetsservicen nås på dejournumret 0440 555 862

Trevlig Midsommar!