Sök sommarjob hos oss!

Vi söker sommararbetare till uppgifter inom fastighetsservice i Lovisaregionen för tiden juni-juli.

3 sommararbetare till skötsel av uteområden och småskaliga service- och reparationsarbeten.
2 sommararbetare till skötsel och underhåll av trädgårdsområden.

Du bör vara 17 år gammal och inneha körkort.
Arbetstid: 38,25 timmar/vecka.
Lön: 1645,22 €/mån

Skicka en fritt formulerad ansökan till huolto@loviisankiinteistohuolto.fi eller per post till Lovisa Fastighetsservice Ab, Borgågatan 11, 07900 Lovisa.
Ansökningstiden går ut: 25.3.2022 kl. 16.00

Tilläggsuppgifter: Mathilda Engström 0440 555 955