Öppethållningstider under Midsommaren

På torsdag 20.6.2024 far vi hem för att fira midsommar kl. 12.00. På fredagen 21.6.2024 har vi stängt. I brådskande ärenden kan fastighetsservicen nås på dejournumret 0440 555 892

Trevlig Midsommar!