Gräsklippning

Gräset växer

Till följd av rikligt med regn och sol växer gräset på nolltid! Där av har vi fått mycket förfrågningar av boende angående gräsklippning vid fastigheterna. Huvudregeln är att de allmänna områdena sköts av fastighetsskötaren. De områden som är i hyresgästens besittning sköts av boende själva.