Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Loviisan Kiinteistöhuolto Oy, Y-tunnus: 2942626-7
Porvoonkatu 11, 07900 Loviisa
Puh. 0440 555 955

Sähköposti: huolto@loviisankiinteistohuolto.fi

Kiinteistönhoitopalveluita tarjoavana yrityksenä käsittelemme asukkaiden ja käyttäjien henkilötietoja voidaksemme tuottaa kiinteistönhoitoon, asumiseen tai kiinteistönkäyttöön liittyviä palveluita.

Tietosuoja on meille tärkeää ja huomioimme sen päivittäisessä työssämme. Henkilötietojen muutoksissa voitte olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä sähköpostilla huolto@loviisankiinteistohuolto.fi

Kiinteistönhoitotehtäviemme vuoksi on tarpeellista säilyttää ja käsitellä tietoja omissa asiakasrekistereissämme.

Asiakasrekisterimme sisältää seuraavia tietoja kiinteistöjen asukkaista/käyttäjistä;
– huoneiston tiedot
– huoneistossa asuvien ja osakkaiden etu- ja sukunimet
– henkilötunnukset, silloin kun ne ovat henkilön yksilöimisen takia välttämätöntä
– sähköpostiosoitteet
– puhelinnumerot
– sisäänmuutto- ja poismuuttoajankohdat

Säilytämme henkilötietoja asiakasrekisterissämme sen ajan, kun asukas asuu kiinteistössä tai toimii kiinteistön käyttäjän roolissa. Tämän jälkeen säilytämme tietoja vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden takia.

Henkilötiedot saamme kerättyä pääasiassa taloon muuton yhteydessä asukkailta itseltään eri viestintäkanavissa, kuten puhelimitse, postitse, sähköpostitse, yhtiömme kotisivuilla tai vastaavalla tavalla. Lisäksi henkilöön liitettävissä olevia tietoja kertyy kiinteistönhoitopalveluja tilaavalta tahdolta ja/tai isännöintitoimistoilta saamiemme asukastietojen perusteella. Varmistaaksemme tiedon ajantasaisuuden päivitämme tietoja viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta.

Tarvitsemme asukkaan tai käyttäjän henkilötietoja, jotta voimme tunnistaa asiakkaamme tämän asioidessa yrityksessämme tai sähköisissä palveluissamme. Käytämme tietoja mm. kiinteistön tiedottamisessa, kiinteistölle hankittujen palvelujen järjestämisessä sekä oven avauksissa. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä valvottaessa kiinteistön etua. Näiden ohella henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, joka esittää lakiin perustuvan tietopyynnön.

Henkilötietoja luovutetaan yhtiömme virallisille edustajille näiden tehtävien hoitamiseksi sekä kiinteistön mahdollisesti käyttämille muille palveluntarjoajille.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa talon asukkaalle tai viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä.

Tietoja ei siirretä EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Yrityksessämme käsiteltävät henkilötiedot säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä ja niitä käyttävät ainoastaan yrityksen työntekijät suojatuilla työasemillaan, joihin työntekijät pääsevät kirjautumaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan. Käytännössä henkilötiedot voivat sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen. Paperiset asiakirjat säilytämme lukitussa tilassa. Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Näitä oikeuksia ovat oikeus pyytää yritykseltä pääsy häntä koskeviin tietoihin, oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.